Taller d’Eneagrama de la personalitat (teóric i pràctic) 27/29 maig 2016

L’Eneagrama és un sistema d’autoconeixement ancestral que ens ajuda a reconeixer les fonts del patiment humà, manifestades en 9 patrons repetitius de personalitat, per trascendir-les i viure amb més llibertat. Aquests patrons, rasgos o caràcters condicionan el contacte de les persones amb si mateixes i amb els altres, i ens anclan en convicions fixes i […]

L’Eneagrama és un sistema d’autoconeixement ancestral que ens ajuda a reconeixer les fonts del patiment humà, manifestades en 9 patrons repetitius de personalitat, per trascendir-les i viure amb més llibertat.

Aquests patrons, rasgos o caràcters condicionan el contacte de les persones amb si mateixes i amb els altres, i ens anclan en convicions fixes i reaccions passionals. Marcan les línees rígides d’alló que habitualment anomenem “ego”. L’ego es crea en edats tempranes en funció de la absoluta necessitat del nen o nena d’adaptar-se a les condicions familiars, socials i culturals per sobreviure a totes elles… I és polar a l’Essència, amb la que ja naixem. La Essència, doncs és incondicionada i l’ego és condicionat.

L’objectiu d’aquet taller és que cada participant reconegui a la seva forma actual de viure la peculiar adaptació forçada que va donar a la seva infantessa.  Tant sols podem prendre consciència d’aixó quand ens adonem d’una cosa difícil de percebre: que vivim en una espècie de cel.la interior condicionada que ens imposibilita viure plenament i desenvolupar-nos amb llibertat des de la nostra Essència primordial.

Treballem amb l’Eneagrama des d’una forma actual de fer-lo servir: combinar la saviessa ancestral dels sufís amb els coneixements de la psicologia moderna. Apliquem també el treball corporal per afluixar el cos i les defenses físiques musculars per facilitar un millor contacte amb un mateix i les altres, la actitut  oberta i integradora de la Gestalt (cos/emoció/ment/energia) i  alguna de les seves técniques  i, finalment, exercicis escollits de meditació, en solitari o per parelles.

NOTA 1: FINS AL 50% en moneda social, tant el taller com la estància i els menjars.

NOTA 2:  Abans del taller s’ha de fer una entrevista prèvia (presèncial o skype) i escriure una breu autobiografia emocional.

Per inscripcions:  722 313 595  +  beatrizgestaltenea@gmail.com

Ho farem a l’Espai de l’Harmonia, PAIC situat a Cruïlles, Baix empordà.

—————————————————————————————

Conocerse mejor es ser consciente de nuestras fortalezas y talentos y también de los comportamientos repetitivos, automáticos, a menudo obsoletos o nocivos, que a veces nos pueden doler a nosotros o a nuestros seres queridos.

Conocerse es atreverse a mirar qué es lo que provoca nuestras conductas y reacciones insanas, cuáles son nuestros patrones emocionales y las ideas sobre nosotros mismos y los demás que sustentan la relación nociva con uno mismo y con los otros.

Conocerse es también mirar, con valentía y cariño, aquello que no queremos ver de nosotros, la parte más oscura e inconsciente, nuestra sombra.

Para ello, te invitamos a descubrir, de forma práctica, una antigua y poderosa herramienta de desvelamiento de las pasiones humanas: el Eneagrama.

El Eneagrama es un sistema de autoconocimiento que nos ayuda a reconocer las fuentes del sufrimiento del ser humano, que se manifiestan en nueve patrones repetitivos de la personalidad.

Tales patrones, rasgos o carácteres condicionan el contacto de las personas consigo mismas y con el mundo, anclándonos en convicciones fijas y reacciones pasionales. Marcan las líneas rígidas de lo que habitualmente denominamos “ego”. El ego se forja en edades tempranas en función de la necesidad del niño de adaptarse a sus condiciones familiares, sociales y culturales.

El objetivo de este taller es que cada participante pueda reconocer, en su forma actual de vivir, la peculiar adaptación forzosa que tuvo lugar en su niñez. Y sólo podemos tomar conciencia de ello cuando nos damos cuenta de que vivimos en una especie de celda interior aprendida que nos imposibilita vivir plenamente.

La genialidad y la potencia del eneagrama es que nos permite agrupar y reconocer en estos nueve patrones universales todas las formas de sufrimiento humano. Es un buen mapa para caminar en la búsqueda de una vida libre y natural, que nos permita integrar en lo cotidiano la potencia de nuestros instintos, nuestra emocionalidad sana, el manejo útil de nuestra mente, el sentido de vida y la capacidad de disfrutar de esta. Es un camino útil y revelador para trabajar el núcleo de nuestro malestar y trascenderlo.